TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN:
 
Vị trí: Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Sunshine Group
Tổng diện tích: 9.004 m2
Diện tích khối cao tầng : 3.982 m2
Diện tích khối thấp tầng: 5.022 m2
Tổng diện tích sàn toàn khu: 69.173 m2
Mật độ xây dựng toàn khu: 45%
Hầm: 3 tầng hầm đối với cao tầng, 1 tầng hầm đối với thấp tầng
Diện tích giao thông và cây xanh: 4.954 m2
Quy mô: 217 căn cao tầng, 27 lô thấp tầng 
Tổng diện tích cây xanh và sân đường : 14,848m2
 
 
 
Hotline:0987745745